TLU koolitus: Koostöine robotkäsi – Minu tulevikukolleeg?

Tallinna Ülikool ja Euroopa Sotsiaalfond ootavad kõiki innovatsioon huvilisi väikeettevõtjaid ja FIE-sid osalema koolitusel “Koostöine robotkäsi – minu tulevikukolleeg?”

Koolitus toimub  –  10.00 – 14.15. 

Koolitus annab osalejale esmased teadmised, oskused ja valmisoleku koostöörobotite kasutamiseks ning uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.

Koolitajatena astuvad üles Demek CNC spetsialistid Peeter Sekavin, Kristjan Metsis ja Anton Pertsev ning Tallinna Ülikooli õppejõud Janika Leoste ja Meidi Sirk.

REGISTREERU SIIN.

 

Kellele?

Väikeettevõtjate töötajad ja FIE-d, MTÜ töötajad, töötud.

Kuidas?

Koolitus lähtub kogemusõppest ja rakendatavad õppemeetodid lähtuvad andragoogilistest põhimõtetest, pakkudes osalejatele võimalusi praktiliselt kogeda õpitut ja kogemuste jagamiseks, üksteiselt õppimiseks, arutlemiseks ja arvamuste kujundamiseks ning eneseanalüüsiks. Osalejad saavad endale teemakohaseid praktilisi tööriistu (nt konkreetsed teemakohased meetodid ja nende kasutamisselgitus, tööleht, virtuaalne keskkond / lahendus, tugimaterjal) ja soovituslikku kirjandust lugemiseks. Kontaktõppes kujundatakse õppijate praktilisi oskusi füüsiliselt robotkäel. Virtuaalõppes toimub õppijate oskuste kujunemine robotkäe simulatsioonis.

Õpiväljundid

  • demonstreerib reaalselt või simulatsioonis esmaseid teadmisi ja oskuseid koostöise robotkäe kasutamiseks;
  • analüüsib ja pakub võimalusi oma eriala valdkonnas koostöise robotkäe kasutamiseks tuginedes esmastele robotkäe kasutamise alastele teadmistele.

Moodulite teema – ja ajakava:

30.03.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Õppimise olemus muutuvas maailmas. Sissejuhatus robotite maailma. Inimeste suhtumine robotitesse. Kes või mis on koostöörobot? Erinevused tavalised tööstusrobotist. Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Koostöise robotkäe UR3 demonstratsioon. Inimese kontakti peale peatumine. Erinevate tegevused: kruvikeeramine, korjamine ja ümberpaigutamine jt. Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. NB! Füüsilises klassiruumis viibijad viivad samal ajal juhendaja abil robotkäega erinevaid tegevusi läbi (salvestatakse teiste osalejate jaoks). Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

05.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Tulevikuoskused. Sissejuhatus robotite maailma. Robotite roll jätkusuutliku maailma kujundamisel. Kuidas valmistuda koostööroboti saabumiseks ettevõttesse. Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Koostöise robotkäe UR3 ülesandeks ettevalmistamine. UR3 kasutajaliidese tutvustus, programmi koostamine, erinevate funktsioonide katsetamine. Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. NB! Füüsilises klassiruumis viibijad viivad samal ajal juhendaja abil robotkäega erinevaid tegevusi läbi (salvestatakse teiste osalejate jaoks).  Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

06.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Täiskasvanud õppija ja tema iseärasused, mida tuleb arvestada näiteks ümberõppel. Sissejuhatus robotite maailma. Tehisintellekt ja selle liigid. Kuidas korraldada töötajatele esmast väljaõpet koostöörobotiga töötamiseks. Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine).  Töövahendi seadistamine. Robotkäe asukohta ja suuna määramine ruumis. Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. NB! Füüsilises klassiruumis viibijad viivad samal ajal juhendaja abil robotkäega erinevaid tegevusi läbi (salvestatakse teiste osalejate jaoks).  Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

08.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Õppimise organiseerimine ja enesejuhitud õppimine. Sissejuhatus robotite maailma. Raalmõtlemine ja algoritmiline mõtlemine. Kuidas kaardistada ettevõttes  võimalikke automatiseeritavaid tööprotsesse. Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Programmi kirjutamine. Erinevad praktilised näited programmi kirjutamise kohta. Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

12.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Muutustega hakkamasaamine. Uskumused õppimisel. Sissejuhatus robotite maailma. Robotite kasutamise eetilised aspektid. Koostöörobotite UR tänane kasutamine Eestis. Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Robotkäe õpetamine. Pin Picking süsteem, Deep Learning tutvustus. Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

26.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Tööjuhised, kui iseseisva õppimise toetajad. Sissejuhatus robotite maailma. Robotite ja inimeste suhted. Veel koostööroboteid. Milleks on head robootilised liikurplatvormid? Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Erinevate koostöörobotite kombineerimine. UR ja MiR roboti koostöö, lisamoodulid koos töötamiseks. Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

27.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Eneseanalüüsi mudelid ja tagasiside täiskasvanud õppijale lähtuvalt humanistlikust õpikäsitusest. Sissejuhatus robotite maailma. Robotite kasutamise näiteid erinevatest valdkondadest. Kas ja kuidas täiendada koostöörobotitega seoses ettevõtte tööohutuseeskirju?  Paarisrefleksioon (kahekaupa virtuaalses või füüsilises ruumis eelnevalt kuuldu ja tekkinud mõtete peegeldamine). Tööohutus koostöörobotitega. Turvasüsteemid, riskide hindamine, tööohutuse tagamine (lülitid,andurid,kardinad). Tutvustatud tegevuste põhjal ideede rühmades koosloome virtuaalruumis, kuidas tutvustatud tegevusi erinevates tegevusvaldkondades kasutada. Rühmatööde esitlused ja tagasisidestamine. Päeva kokkuvõte.

30.04.2021 kell 10:00 – 14:15
Sissejuhatus ja häälestamine. Lõpuesitlused. Robotidemonstratsioon. Parimad palad koolituspäevadelt kokku. Päeva kokkuvõte.

Lisainfo: Õppes saab osaleda distantsõppes Zoomi veebikeskkonnas ja iseseisvalt. Vähemalt ühel korral toimub õpe ülikoolis kohapeal arvestades kehtivate piirangutega.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine”.

ESF logo